Hafan

       [cycloneslider id=”slider1″]

Mae plant , rhieni ac athrawon wedi bod yn mwynhau Jambori ers 2005 ac rydym yn hyderus y bydd eich plentyn yn caru yr hyn rydym yn ei gynnig!

P’un a oes gennych eich plant eich hun neu ydych yn y gweithio gyda plant pobl eraill rydym yn sicr eich bod yn mynd i garu ein Sesiynau Cerdd a Symud.

 Hwiangerddi , Caneuon Actol , Cynhorthion gweledol, Offerynnau Cerddorol , hwla hwps , peli , balwns a llawer mwy.

Mae plant yn datblygu sgiliau cymdeithasol , cydsymudiad, iaith, rhifedd, sgiliau gwrando, a hyder. 

Tra bod rhieni yn gwneud ffrindiau, cymdeithasu, dysgu caneuon a gweithgareddau newydd i rannu , gweld eu plentyn yn datblygu , yn mwynhau mwynhad eu plentyn o ddysgu

Rydym yn gwybod bod amser yn werthfawr ac eich bod am dreulio yr amser gorau posibl gyda’ch plentyn. Rydym yn 100% yn hyderus bod bydd Jambori, yn ogystal â bod yn llawn o gyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygiad corfforol , bydd y sesiynau hefyd yn darparu eiliadau gwych ac atgofion hapus i’r DDAU ohonoch.

Cliciwch yma  i chwilio am eich sesiwn Jambori agosaf

[bestwebsoft_contact_form]